Klacht – Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe – Alphen aan de Rijn

Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe

Postbus 1064 2400 BB Alphen aan de Rijn

Klacht

Marit Sturm

Uw mening is erg belangrijk voor ons!

Heeft u een klacht? Mail ons!

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, of als u ontevreden bent, dan horen wij dat graag van u. U kunt dit altijd melden bij uw eigen apotheker. Ook kunt u contact zoeken met onze klachtenfunctionaris mevrouw Marit Sturm.

U kunt haar mailen op: klachtenfunctionaris@samenwerkendeapotheken.nl

De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis. Mevrouw Sturm kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht. Omdat zij onpartijdig is kan zij bemiddelen tussen u en de apotheek. Zo kan zij bijvoorbeeld een gesprek voor u regelen tussen u en de apotheker. Zij kan ook met u meegaan naar zo’n gesprek. Een klachtenfunctionaris hoort uw verhaal aan en helpt om het probleem op te lossen.

Heeft u een klacht over de rekening?

Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.

Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.

Geschillencommissie

Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.

  • Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
  • Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E info@skge.nl
www.skge.nl

Kosten

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

KNMP T 070 37 37 373  (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)