Huisregels – Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe – Alphen aan de Rijn

Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe

Postbus 1064 2400 BB Alphen aan de Rijn

Huisregels

Omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de apotheek huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • In de apotheek wordt van u verwacht dat u de privacy van andere cliënten respecteert. Ook vragen we u de privacy van de apotheekmedewerkers te respecteren.
 • De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten.
 • In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Van overige lectuur op de leestafel is dit niet de bedoeling. Bij onduidelijkheid informeert u bij één van onze medewerkers.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Mobiel bellen is alleen toegestaan in het uiterste geval.
 • Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond uiteraard wel.